Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

team work

офисът | Дата: 23 Юни 2009 | от Гергана Милушева

we don’t group-think. we think as individuals and we share our thoughts with the rest of the team … sharing is the thing one has to learn to do. /не мислим групово. всеки разсъждава като индивидуалност и споделя мислите си с екипа. споделянето е това, на които трябва да са научим.

criminal minds.

 

браво на престрашилите си да постват (не боли много, нали)… очаквам да видя и останалите скоро ????