Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

График за провеждане на общо въвеждащо обучение 26.06.2009

офисът | Дата: 15 Юни 2009 | от Гергана Милушева

15.00  Краси  – общо запознаване с работата на офиса, основни клиенти, основни проекти; етапи на проектиране

15.30  Мишо – мрежа; файлов сървър, организация; папка на проект, организация

16.00  Роси – фирмен архив – проекти, нормативни документи, специализирана литература

16.30 Тони и Добри – чертожна организация – оформление, форматиране, слоеве, коти, надписи, мащабиране, номериране и сигниране на елементи

17.30 Тони – заснемане, основни принципи

18.00  Вела  – ТП, съгласуване, инсталации, детайли, спецификации и кол.сметки

18.30  Гергана – методика

 

моля всички да приведат изложенията си в рамките на 10 мин; в оставащия интервал от време ще коментираме неясноти по изложеното

изложенията ще бъдат записани като видеоматериал за бъдещи новопостъпващи ????